30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > เรียนภาษาจากเพลง > เพลงไทใหญ่ > เนื้อเพลง น้องมอเเลน – จายเหลินใส