15/07/2024

ปฏิทินไทใหญ่

ปฏิทินต่อไปนี้ เป็นปฏิทินประยุกต์สำหรับชาวไทใหญ่ โดยทั่วไปแล้วปฏิทินของไทใหญ่จะคล้าย
กับปฏิทินไทยแต่ก็มีข้อแตกต่างในเรื่องของวันข้างขื้นข้างแรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยปกติแล้ววันพระทางไทใหญ่จะนับเร็วกว่าไทยหนึ่งวัน แต่ถ้าปีไหนที่เดือน 7 มีแรม 15 ค่ำ
ซึ่งปกติแล้วเดือน 7 จะมีถึงแค่แรม 14 ค่ำเเท่านั้น ก็จะทำให้หลังจากแรม 15 ค่ำเดือน 7 ในปี
นั้นๆ จะมีวันพระขยับออกมาตรงกับทางไทย

ตัวอย่างเช่นปีนี้ 2566 เดือน 7 มี แรม 15 ค่ำ หลังเดือน 7 วันเพระก็จะตรงกับทางไทย แต่อย่าง
ปีที่แล้วปี 2565 เดือน 7 มีถึงแค่แรม 14 ค่ำ วันพระก็จะเร็วกว่าไทย 1 วันเป็นต้น

สำหรับปีใหม่ของชาวไทใหญ่ จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 (ทางไทยก็จะหมายถึงเดือน อ้าย แต่ทาง
ไทใหญ่จะเรียกว่าเดือน แจ๋ง) ปกติจะอยู่ช่วงเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม สำหรับปีนี้ 2566 ปีใหม่
ไทใหญ่
หรือปีใหม่ไตย จะตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม 2566

สำหรับปีไตย จะช้ากว่าปี พ.ศ. เท่ากับ 449 ปี และเร็วกว่าปี ค.ศ. 94 ปี เนื่องจากปีใหม่ไตย หรือปี
ใหม่ไทใหญ่จะอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ทำให้ปีไตย จะมีการคาบเกี่ยวของสองช่วง เช่น
ปี 2565 – 2566 จะเป็นช่วงปีไตย 2117-2118
ปี 2022 – 2023 จะเป็นช่วงปีไตย 2117-2118
นั่นคือปลายปี 2566 ปีไตยก็จะเข้าสู่ปีที่ 2118-2119 แบบนี้เป็นต้น

**สามารถเลือกดูเดือนที่ต้องการและดาวน์โหลดรูปภาพปฏิทินไทใหญ่เดือนนั้นๆ ได้
**สร้างปฏิทินไทใหญ่ด้วยรูปภาพส่วนตัว บันทึกไว้ใช้หรือส่งให้เพื่อนได้

เดือน-ปี

เปลี่ยนรูปภาพ :
เลือกรูปจากเครื่อง
รูปภาพแนวนอน กว้าง 580px ขึ้นไป

*ดูผ่านมือถือ หรือหน้าจอเล็ก ปัดเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูปฏิทิน

หมายเหตุ: ข้อมูลวันพระและข้างขึ้นข้างแรมในปฏิทินไทใหญ่ประยุกต์ข้างต้นในบางปี
และ/หรือ ในบางเดือนอาจขยับเร็วหรือช้ากว่าปกติ 1 วัน เนื่องจากมีการเพิ่ม
วันเข้ามาในปีนั้นๆ เช่น บางปีมีการเพิ่มแรม 15 ค่ำเดือน 7 เข้ามาเป็นต้น จึง
อาจทำให้วันพระของไทใหญ่มีคลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย *ปีปัจจุบันจะอัพเดทให้ถูกต้องเสมอ

เดือนภาษาไทใหญ่ที่แสดงในปฏิทิน

လိူၼ်ၸဵင် - เดือนแจ๋ง
လိူၼ်ၵမ် - เดือนก๋ำ
လိူၼ်သၢမ် - เดือนสาม
လိူၼ်သီႇ - เดือนสี่
လိူၼ်ႁႃႈ - เดือนห้า
လိူၼ်ႁူၵ်း - เดือนหก
လိူၼ်ၸဵတ်း - เดือนเจ็ด
လိူၼ်ပႅတ်ႇ - เดือนแปด
လိူၼ်ပႅတ်ႇသွၼ်ႉ - เดือนแปดซ้อน (เดือนปดสองหน / แปดหลัง)
လိူၼ်ၵဝ်ႈ - เดือนเก้า
လိူၼ်သိပ်း - เดือนสิบ
လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း - เดือนสิบเอ็ด
လိူၼ်သိပ်းသွင် - เดือนสิบสอง

ข้างขื้น ข้างแรม เดือนเพ็ญ(จันทร์เต็มดวง) เดือนดับ

လိူၼ်လွင်ႈ - ข้างแรม
လိူၼ်မႂ်ႇ - ข้างขึ้น
လိူၼ်မူၼ်း - เดือนเพ็ญ(จันทร์เต็มดวง)
လိူၼ်လပ်း - เดือนดับ

ตัวเลขพม่าที่มีใช้รวมในภาษาไทใหญ่ ภาษาขืน/ไทขืน

၀ - 0
၁ - 1
၂ - 2
၃ - 3
၄ - 4
၅ - 5
၆ - 6
၇ - 7
၈ - 8
၉ - 9

ตัวเลขภาษาไทใหญ่ (ปีไตย ႒႑႑႗ - ႑႘ )

႐ - 0
႑ - 1
႒ - 2
႓ - 3
႔ - 4
႕ - 5
႖ - 6
႗ - 7
႘ - 8
႙ - 9

แชร์เนื้อหานี้