19/05/2024
น้องคำพู เชียงตุง > อยากรู้ว่า > ปฏิทินวันพระใหญ่

ปฏิทินวันพระใหญ่

วันพระเป้นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธ ถ้าอยากรู้เดือนนี้ หรือเดือนถัดไป วันพระมีวันไหนบ้าง วันพระใหญ่
วันพระเล็ก ตรงกับวันอะไร หรืออยากดูข้างขึ้นข้างแรมของวันที่ใด ก็ลองใช้ปฏิทินวันพระนี้ดู ง่ายๆ เพียง
เลือกเดือน และปีที่ต้องการดู ก็จะแสดงข้อมูลในปฏิทินในทันที

**สามารถเลือกดูเดือนที่ต้องการและดาวน์โหลดรูปภาพปฏิทินวันพระใหญ่เดือนนั้นๆ ได้
**สร้างปฏิทินวันพระใหญ่ด้วยรูปภาพส่วนตัว บันทึกไว้ใช้หรือส่งให้เพื่อนได้

เดือน-ปี

เปลี่ยนรูปภาพ :
เลือกรูปจากเครื่อง
รูปภาพแนวนอน กว้าง 580px ขึ้นไป

*ดูผ่านมือถือ หรือหน้าจอเล็ก ปัดเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูปฏิทิน

วิดีโอโดย: พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ThanavuddhoStoryOfficial

คำถาม : วันพระใหญ่กับวันพระเล็ก มีอะไรแตกต่างกันหรือค่ะ
พระอาจารย์ : เจริญพร วันพระเล็กก็ประมาณ 7-8 วันครั้งหนึ่ง ส่วนวันพระใหญ่ก็ทุกปักษ์ คือ 14-15 วัน เป็นวันเพ็ญเต็มดวง หรือว่าเป็นวันที่พระจันทร์มืดสนิทเนี่ย แรม 14-15 ค่ำ หรือขึ้น 15 ค่ำ ทั้งสองอันนี้เราเรียกว่า วันพระใหญ่
วันพระใหญ่ คือวันที่พระจะลงโบสถ์ ลงปาติโมกข์กัน ฟังพระองค์หนึ่งเป็นผู้่สวดพระปาติโมกข์ คือทบทวนวินัยสงฆ์ทั้ง 227 ข้อ ถือเป็นวันบุญพิเศษ วันพระใหญ่ พระก็มาลงโบสถ์ ญาติโยมแต่โบราณก็จะเข้าวัดเข้าวา ตั้งใจถือศีล ฟังธรรมเป็นพิเศษ เป็นวันที่มาชำระ พระก็มาชำระวินัยตัวเองให้บริสุทธิ์ ญาติโยมก็มาชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยศีล ด้วยทาน การฟังธรรม ปฏิบัติธรรมกัน
ส่วนวันพระเล็ก ทุก 7 หรือ 8 วัน เราเองก็ควรจะตั้งใจทำบุญเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน เจริญพร


แชร์เนื้อหานี้