24/02/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ร้านน้องคำพูบน TikTok

ร้านน้องคำพูบน TikTok

สนับสนุนน้องคำพูผ่านการสั่งซื้อสินค้าตัวแทน ใน TikTok

ร้านน้องคำพู @khamphoo.shop ใน TikTok เป็นอีกช่องทางการสนับสนุนน้องคำพูเชียงตุง
ได้ขออนุญาตจัดทำขึ้นโดย FC น้องคำพูเชียงตุง เพื่อให้ทุกๆคน และพี่เอฟซีทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้า
ของกินของใช้ต่างๆ โดยเลือกและคัดสรรสินค้าจากร้านค้าใน TikTok ซึ่งเราทำหน้าที่เป็นเพียง
ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น สินค้าและการจัดส่งจะดำเนินการโดยร้านค้านั้นๆ และ TikTok
เนื้อหาภายในช่องจะจัดทำและดูแลโดย FC น้องคำพูเชียงตุง ทุกคนสามารถกดเข้าไปติดตามเป็นกำลัง
ใจกันได้

วิธีการสั่งซื้อสินค้าใน ร้านน้องคำพู บน TikTok

แชร์เนื้อหานี้